The 27th Annual Conference of International Association of Chinese Linguistics (IACL-27)
国际中国语言学学会第27届年会

May 10, 2019 – May 12, 2019
2019年5月10日 – 12日

Kobe City University of Foreign Studies, JAPAN
日本 神户市外国语大学

About Conference Host

Organizer
Kobe City University of Foreign Studies, JAPAN

Co-Organizers
The Chinese Linguistic Society of Japan
JSPS, Grant-in-Aid for Scientific Research (S), A Study on the historical Development of the Sino-Tibetan Languages and their Typological Geography (JP18H05219, Chair: Takumi Ikeda)
MEXT, Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas, Deciphering Origin and Establishment of Yaponesians mainly based on Genome Sequences (Chair: Naruya Saito)

Co-Sponsors
The Dōgakukai
Kobe Official Travel Guide / Kobe Convention Bureau

Organizing Committee
Chair: Takashi Takekoshi
Members: Norihiko Hayashi, Ying Ren, Sachiko Shimoji, Hongming Zhang, Jianhua Hu, Peppina Lee, Chenqing Song

Scientific Committee
Chair: Danqing Liu (Institute of Linguistics, CASS)

Reviewers of YSA papers
Huba Bartos, Zhiyun Cao, South Coblin, San Duanmu, Mitsuaki Endo, Mei Fang, Akihiro Furuya, Rui Guo, Zev Handel, Norihiko Hayashi, Meiling Hao, Shoji Hirata, Fang Hu, Jianhua Hu, Takumi Ikeda, Ray Iwata, Christine Lamarre, Thomas Hun-Tak Lee, Aijun Li, Bing Li, Jialiang Li, Jinrong Li, Ruya Li, Chinfa Lien, Jo-wang Lin, Yen-Hwei Lin, Danqing Liu, Feng-hsi Liu, Xiakun Lu, Masaki Nohara, Bit-chee Kwok, Itsuku Ota, Marie-Claude Paris, Ying Ren, Laurent Sagart, Jingmin Shao, Jiaxuan Shen, Dingxu Shi, Feng Shi, Rint Sybesma, Chaofen Sun, James H.-Y. Tai, Minako Takekoshi, Takashi Takekoshi, Sze-Wing Tang, Feng-fu Tsao, Canlong Wang, Hongjun Wang, Pei-chuan Wei, Dan Xu, Kairong Yang, Bojiang Zhang, Guoxian Zhang, Hongming Zhang, Li Zhang, Min Zhang, Qingzhi Zhu

Reviewers of regular abstracts
Hiroyuki Akitani, Zhiming Bao, Huba Bartos, Gong Cheng, Kengo Chiba, Picus Ding, San Duanmu, Masahiro Endo, Mitsuaki Endo, Ik-Sang Eom, Mei Fang, Yutaka Furukawa, Akihiro Furuya, Zev Handel, Meiling Hao, Ekuko Hashimoto, Norihiko Hayashi, Shoji Hirata, Feng-Fan Hsieh, Fang Hu, Jianhua Hu, James Huang, Shizhe Huang, Takumi Ikeda, Hiroshi Ishimura, Satomi Ito, Ray Iwata, Yuko Kizu, Miyuki Kojima, Bit-Chee Kwok, Christine Lamarre, Peppina Lee, Thomas Lee, Aijun Li, Audrey Li, Jialiang Li, Jinrong Li, Ruya Li, Chinfa Lien, Jo-Wang Lin, Yen-Hwei Lin, Danqing Liu, Feng-Hsi Liu, Jian Lu, Xiaokun Lu, Takashi Matsue, Takayuki Miyake, Hiroki Nakanishi, Katsuya Onishi, Hideki Ono, Itsuku Ota, Marie-Claude Paris, Alain Peyraube, Ying Ren, Zhongwei Shen, Dingxu Shi, Feng Shi, Sachiko Shimoji, Chaofen Sun, Rint Sybesma, James Tai, Takashi Takekoshi, Gladys Tang, Sze-Wing Tang, Wei-Tien Tsai, Haidan Wang, Hongjun Wang, Weihui Wang, Lian-Hee Wee, Pei-Chuan Wei, Jie Xu, Yi Xu, Naoki Yamazaki, Kairong Yang, Xiaolu Yang, Hiroaki Yoshida, Kang Yu, Bojiang Zhang, Hongming Zhang, Jie Zhang, Li Zhang, Shengkai Zhang, Yunqiu Zhang, Minglang Zhou, Qingzhi Zhu

Kobe University of Foreign Studies

Kobe Officeial Travel Guide

Kobe convention burau

KAKENHI